Zdeněk Trávníček

Mgr. Zdeněk Trávníček, Ph.D.

terapie a poradenství

nabízené služby: vztahové a rodinné poradenství, rodinná mediace, osobnostní rozvoj, krizová intervence

ordinace: Mrkosova 35, Brno-Židenice

mobil: 731 241 503

e-mail: info@zdenektravnicek.cz

web: www.zdenektravnicek.cz

ceník:

 

Nabízím poradenství a trénink dovedností lidem, kteří se chtějí naučit rozumět sami sobě i svým blízkým, asertivně i empaticky komunikovat s druhými, řešit obtížné životní situace a zvládat konflikty.

Nabízím Vám podporu, pomoc a doprovázení v situacích, kdy

O mně

V roce 2002 jsem ukončil studium na Filosofické fakultě MU v Brně. Po dvouletém pobytu v zahraničí jsem pracoval nejdříve jako školní metodik prevence a učitel humanitních předmětů na VOŠ, v letech 2005 - 2016 jsem pracoval v nestátním zdravotnickém zařízení Spondea o.p.s. jako rodinný mediátor, rodinný poradce a terapeut původců násilí. Od roku 2016 pracuji mimo jiné ve společnosti Ratolest Brno, kde poskytuji individuální a skupinové terapie dětem a mladým lidem, kteří se dopustili provinění či trestného činu, jakož i poradenství jejich rodinám.

Absolvoval jsem několik výcviků a kurzů v oblasti rodinné mediace, rodinného poradenství, krizové intervence a terapeutické práce. V rámci několika zahraničních stáží (Velká Británie, Holandsko, Norsko, Litva) jsem čerpal zkušenosti z práce s rodinami a partnerskými vztahy, ve kterých probíhá domácí násilí. Svoji práci a zkušenosti prezentuji na tuzemských i mezinárodních odborných setkáních a konferencích. Od roku 2001 působím jako lektor kurzů osobního rozvoje a dovedného zvládání života, dlouhodobě se věnuji výuce relaxačních technik.

Při spolupráci s klienty se zaměřuji na to, aby se naučili rozumět sami sobě a zorientovali se ve vlastních potřebách a očekáváních, naučili se rozumět svým blízkým, řešit obtížné životní situace a dovedně zvládat konflikty.

Konzultaci poskytuji vždy po předchozí telefonické domluvě na tel. 731 241 503. Nebo prostřednictvím e-mailu info@zdenektravnicek.cz. Pokud telefon nezvednu tak právě konzultuji a zavolám Vám zpět.