Zdeněk Trávníček

Mgr. Zdeněk Trávníček, Ph.D.

nabízené služby: rodinná terapie a poradenství, rodinná mediace, párová terapie, koučink a osobní rozvoj, zvládání vzteku a agrese, relaxace

mobil: 731 241 503

e-mail: info@zdenektravnicek.cz

ID datové schránky: vvi3e9i

CENÍK:

PLATBA: 

Platební kartou přes platební terminál nebo převodem na účet na základě vystavené faktury. Je možné předplatit více konzultací dopředu (max. na 1 měsíc). Pokud není konzultace zrušena nejpozději 48 hodin před začátkem, požaduji plnou úhradu.

 

ÚVODEM

Nabízím poradenství a trénink dovedností lidem, kteří se chtějí naučit rozumět sami sobě i svým blízkým, asertivně i empaticky komunikovat s druhými, řešit obtížné životní situace a zvládat konflikty.

Nabízím Vám podporu, pomoc a doprovázení v situacích, kdy

O MNĚ

V roce 2002 jsem ukončil studium na Filosofické fakultě MU v Brně. Po dvouletém vědecko-výzkumném pobytu v zahraničí jsem řadu let pracoval v nestátním zdravotnickém zařízení Spondea o.p.s. jako rodinný mediátor, rodinný poradce a terapeut původců násilí. Kromě soukromé poradenské a terapeutické praxe poskytuji metodické vedení organizacím na poli sociálních služeb. Jsem členem Společnosti rodinných a systemických terapeutů a od roku 2015 též členem Výboru pro prevenci domácího násilí a násilích na ženách, který je poradním orgánem Rady vlády pro rovnost žen a mužů (při Úřadu vlády ČR).

Absolvoval jsem několik výcviků a kurzů v oblasti rodinné mediace (Asociace mediátorů ČR), rodinného poradenství, krizové intervence a terapeutické práce (satiterapie). Jsem absolventem výcviku rodinné terapie psychosomatických poruch (Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny, o.p.s.) V rámci několika zahraničních stáží (Velká Británie, Holandsko, Norsko, Litva) jsem čerpal zkušenosti z práce s rodinami a partnerskými vztahy, ve kterých dochází k různým formám násilí. Svoji práci a zkušenosti prezentuji na tuzemských i mezinárodních odborných setkáních a konferencích. Od roku 2001 působím jako lektor kurzů osobního rozvoje a dovedného zvládání života založených na rozvoji všímavosti, dlouhodobě se věnuji výuce relaxačních technik.

Při spolupráci s klienty se zaměřuji na to, aby se naučili rozumět sami sobě a zorientovali se ve vlastních potřebách a očekáváních, naučili se rozumět svým blízkým, řešit obtížné životní situace a dovedně zvládat konflikty.

Konzultaci poskytuji vždy po předchozí telefonické domluvě na tel. 731 241 503. Nebo prostřednictvím e-mailu info@zdenektravnicek.cz. Pokud telefon nezvednu tak právě konzultuji a zavolám Vám zpět.